Yleisimmät kysymykset rekrykoulutuksista

Mikä on rekrykoulutus?

Rekrykoulutus on nykyajan tapa työllistyä uuteen yritykseen. Rekrykoulutusohjelman tavoitteena on siis löytää henkilölle uusi työpaikka ja yritykselle uusi tekijä. Ohjelmassa yhdistyy työskentely yrityksessä ja koulutus työssäoppimispaikan tarpeiden mukaisesti. Rekrykoulutusohjelma antaa henkilölle kattavan perehdytyksen ja tuen opittaviin työtehtäviin. Ohjelman avulla on mahdollisuus myös siirtyä uudenlaista osaamista vaativiin tehtäviin. Tavoitteena on aina, että ohjelman jälkeen henkilön ja yrityksen välille syntyy työsopimus.

Kuka koulutusohjelman järjestää?

Koulutusohjelman toteuttamisesta vastaa 52 Duunia / Stara Consulting yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa.

Kuinka kauan koulutusohjelma kestää?

Rekrykoulutusohjelmien kesto ja sisältö vaihtelevat, sillä ne voidaan suunnitella yrityksen tarpeita vastaavaksi tai useamman yrityksen yhteiseksi ohjelmaksi. Keskimääräinen rekrykoulutuksen kesto on 3 – 6 kk.

Kuka voi hakea koulutusohjelmaan?

Voit hakea koulutusohjelmaan, jos olet työtön tai työttömyysuhan alainen ja olet kehittämis- ja kehittymishaluinen. Ensisijaisena tavoitteena on löytää sinulle työpaikka valmiiksi kartoittamissamme yrityksissä.

Ilmoitetaanko kaikille, jos ei ohjelmaan tule valituksi?

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista. Olemme aina yhteydessä myös niihin henkilöille, jotka eivät tulleet valituksi ohjelmaan.

Maksetaanko ohjelman aikana palkkaa?

Olet ohjelman ajan koulutussuhteessa yritykseen, eikä yrityksellä ole tällöin palkanmaksuvelvoitetta. Koulutuspäivät ovat sinulle maksuttomia. Koulutuksen aikana etuutenasi on sama työttömyysetuus kuin työttömänä ollessasi korotettuna kulukorvauksella koulutuspäivien ajalta. Palkallinen työsuhde yrityksessä on tavoitteena ohjelman jälkeen.

Miten rekrykoulutusohjelmiin haetaan?

Henkilöt hakevat suoraan yrityksen tehtäväkohtaista paikkaa. Haku on kaksivaiheinen:

  • Tehtäväkohtainen sähköinen hakulomake 52 Duunia -sivustolla, johon linkki löytyy kyseisestä hakuilmoituksesta.
  • Sähköinen lomake TE-palveluiden sivuilla: te-palvelut.fi -> Haussa oleva työvoimakoulutus -> koulutusnumero.

Haku on voimassa vain, kun molemmat lomakkeet on lähetetty hakuajan loppuun mennessä.