Rekisteriseloste

Rekisteriseloste - asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Stara Consulting Group Oy
Örninkatu 15
24100 Salo
p. 02900 90 500

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Annariina Aalto
Örninkatu 15
24100 Salo
p. 044 778 2133

3. Rekisterin nimi

 Asiakas- ja yhteystietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksemme kerää henkilötietoja yrityksen järjestämien koulutusten tai tapahtumien järjestämiseen sekä asiakassuhteen ylläpitoon liittyen. Käsittelemme niiden nykyisten tai uusien mahdollisten asiakkaiden tietoja, jotka ottavat meihin yhteyttä nettisivujemme tai muiden kanaviemme kautta esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla. Emme koskaan myy henkilötietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Joissain tapauksissa (esim. tapahtumakutsujen lähettämisen yhteydessä) saatamme luovuttaa tietoja kumppaneillemme. Näissä tapauksissa kumppanit ovat tarkkaan valittuja ja velvollisia käsittelemään tietoja luottamuksellisesti, ja vain kyseiseen tapahtumaan liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavat tiedot:

Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Asema yrityksessä
Yrityksen nimi  
Laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sivuilla kerätään henkilötietoja yhteydenoton tai yhteydenottopyynnön jättämisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus tai siirto

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salasanalla suojatussa CRM-järjestelmässä, jonne on pääsy vain yrityksen valtuuttamilla yrityksen työntekijöillä.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Stara Consulting Group Oy
Annariina Aalto
Örninkatu 15
24100 SALO

Rekisteriseloste - työnhakijarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Stara Consulting Group Oy
Örninkatu 15
24100 Salo
p. 02900 90 500

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Annariina Aalto
Örninkatu 15
24100 Salo
p. 044 778 2133

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Stara Consulting Group Oy:n liiketoiminnassaan harjoittaman rekrytointitoiminnan ja rekrykoulutusten hoitaminen.

4. Rekisteröidyt henkilöt

Stara Consulting Group Oy:öön hakevat ja Stara Consulting Group Oy:n välityksellä sen asiakasyrityksiin työtä hakevat työnhakijat sekä rekrytointikoulutuksiin hakijat.

5. Rekisteröidyt tiedot

    Hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot, syntymäaika)
    Hakijan koulutus-, työkokemus- ja osaamistiedot
    Hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat ja/tai liittämät lisätiedot
    Hakijan mahdollisesti erikseen liittämät työhakemus, ansioluettelo ja kuva

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääasiassa työnhakijoilta ja rekrykoulutuksiin hakijoilta itseltään.

7. Tietojen säilytys

Stara Consulting Group Oy poistaa tiedot rekisteristä hakukohtaisesti siinä vaiheessa, kun tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta.

Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan, jos tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta.

8. Tietojen luovutus tai siirto

Stara Consulting Group Oy:n välityksellä työtä hakevien työnhakijoiden ja rekrytointikoulutuksiin hakijoiden tiedot luovutetaan sille Stara Consulting Group Oy:n asiakasyritykselle, jonka tehtävään työnhakija tai rekrykoulutukseen hakija on ehdolla sekä mahdollisten työvoimapoliittisten tahojen henkilöille, jotka ovat osallisena rekrykoulutuksen toteuttamiseen ja siihen liittyvään päätöksentekoon.

9. Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

10. Rekisterin suojaus

Työnhakijarekisterin henkilötietoihin on pääsy nimetyillä Stara Consulting Group Oy:n rekrytoinnista vastaavilla työntekijöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa kaapeissa.

Stara Consulting Group Oy edellyttää käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Stara Consulting Group Oy
Annariina Aalto
Örninkatu 15
24100 Salo

 

Evästeiden käyttö

Stara Consulting Group Oy:n sivuilla käytetään evästeitä (ns. cookie) parantamaan asiakaskokemusta sekä keräämään tietoa sivuilla kävijöistä. Eväste on pieni tiedosto, joka tallennetaan kävijän tietokoneeseen.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaista tietoa:
vierailijan IP-osoite
vierailun ajankohta
selatut sivut ja sivujen katseluajat
täytetyt lomakkeet.

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit muuttaa selaimesi asetuksia ja poistaa ne käytöstä.