Miten lisätä ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta?

Emme useinkaan voi valita seuraamme - ainakaan työpaikalla. Miten lisätä ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta?

Extended DISC -henkilöanalyysi tuottaa tietoa yksittäisistä ihmisistä ja tiimeistä. Tällä kehittämistyökalulla saadaan helposti ja nopeasti käytännönläheistä tietoa.

Extended DIS C-henkilöanalyysi ei ole persoonallisuustesti. Sen avulla ei selvitetä, kuka on hyvä tai huono eikä se mittaa tietoja tai taitoja. Sen avulla analysoidaan ja havainnoidaan henkilön luontaista käyttäytymistä. Se auttaa tunnistamaan oman ja toisten tavan olla vuorovaikutuksessa, siksi sen avulla voidaan kyseenalaistaa työyhteisön toimintatapoja rakentavasti.

Miten voin hyötyä siitä, että tiedän ja tunnistan oman luontaisen toimintatapani?

Reagoimme luontaisella toimintatavallamme erityisesti nopeissa, refleksinomaisissa tilanteissa sekä myös painetilanteissa. Joidenkin ihmisten kanssa on hyvin helppoa ja luontevaa tulla toimeen. Joidenkin ihmisten toiminta puolestaan voi tuntua rasittavalta. Tuntuu, että heidän toimintatavoissaan ei ole "järkeä". Omat toimintatavat tuntuvat itselle loogisimmalta. Extended DISC-analyysin pohjalta voi oppia kehittämään omaa kommunikaatiotaan ja ymmärtää paremmin toisten ihmisten erilaisia ajattelu-  ja toimintatapoja. Toisten ymmärtäminen voi vähentää riitelyä tai syyttelyä ja omaa käyttäytymistä voi oppia mukauttamaan.

DISC kaavio

 

Miten Extended DISC -analyysi tehdään ja mitä sen avulla saadaan selville?

Extended DISC -analyysi tehdään vastaamalla internetissä olevaan kyselylomakkeeseen. Vastauksista luodaan jokaiselle vastaajalle henkilökohtainen raportti, jossa esitellään sekä tekstimuodossa että graafisesti henkilön luontaisen käyttäytymisen vahvuusalueet. Raportissa esitellään myös henkilön mukavuusalueet, motivaatiotekijät, kehittämiskohteet, kommunikointi- ja päätöksentekotapa sekä ryhmärooli. Henkilöanalyysi auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia, mahdollisia kehittämiskohteita ja stressinaiheuttajia. Tutustumalla henkilökohtaiseen analyysiin voi tunnistaa tilanteita, jotka joko vahvistavat tai heikentävät motivaatiota.

Raportin palautustilanteessa esitellään henkilöanalyysin perusteet sekä opetetaan, miten omaa henkilökohtaista raporttia tulkitaan ja kuinka sitä voi hyödyntää.