PK-rekrykoulutus 17 Salo, 12.3. - 6.7.2018

Löydä uusi ura rekrykoulutuksen kautta.

Tässä ohjelmassa varsinaissuomalaiset eri alojen PK-yritykset hakevat uusia osaajia tukemaan kasvuaan ja kehittymistään. PK-rekrykoulutuksen tavoite on, että sen päätyttyä solmit työsopimuksen yritykseen. Aiemmissa ohjelmissa loppuun käyneistä keskimäärin neljä viidestä onkin työllistynyt.

Kesto: 12.3. – 6.7.2018, 80 päivää (27 koulutuspäivää ja 53 työssäoppimispäivää)
Hakuaika: 22.1.2018 – 15.2.2018
Kohderyhmä: työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt
Infotilaisuudet hakijoille:
- to 1.2.2018 klo 10:00-11:00, Innomon koulutustilat, Örninkatu 15 B, Salo
Infotilaisuuden aineisto

Työssä oppiminen (53 päivää)
Jakson ajan työskentelet hakuprofiilin mukaisessa tehtävässä, perehdyt yrityksen toimintaan ja sovellat taitojasi.

Koulutuspäivät (27 päivää)
Koulutuspäivissämme opit uutta, päivität aiempaa osaamistasi ja jaat kokemuksiasi. Saat käytännöllisiä työkaluja ja näkökulmia kehittyvän PK-yrityksen tarvitsemista toimintamalleista. Päiviin sisältyy runsaasti yritysten omia case-harjoituksia, osallistavia harjoitteita, ryhmätyöskentelyä ja mahdollisuuksien mukaan yritysvierailuja. Tärkeä osa ohjelmaamme on verkostoituminen muiden osallistujien ja mukana olevien yritysten kanssa.

Koulutuspäivät jakaantuvat tasaisesti ohjelman keston ajalle. Ne toteutetaan Turussa ja Salossa ja ne ovat sinulle maksuttomia. Päivien teemoja ovat mm:

 • Projektiosaaminen: toimintatavat, työkalut, projekti- ja muutosjohtaminen
 • Asiakaskokemus, asiakkuuksien hoito, myynti ja markkinointi
 • Toimintojen suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen, talous, rahoitus
 • Tuottavuus (LEAN), prosessit ja laatu
 • Viestintä-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
 • Itsensä johtaminen ja tulevaisuuden osaamiset

Mentorointi
Tuemme omaa kehittymistäsi ja työssä asetettujen tavoitteittesi saavuttamista kahdenkeskisissä mentorointikeskusteluissa ja yritystapaamisissa. Ohjelman alussa tehdään Extended DISC -henkilöanalyysi, jonka tulokset saat käyttöösi.

Rekrykoulutus on nykyajan tapa löytää uusi työpaikka!

Lisätietoja ohjelmasta:
52 Duunia / Stara Consulting Group Oy,
Annariina Aalto, puh. 044 778 2133, annariina.aalto@staraconsulting.fi

Lisätietoja yrityksestä ja tehtävästä:
Yrityksen yhteyshenkilö on mainittu tehtäväkohtaisessa hakuilmoituksessa.

Hae mukaan tekemällä kaksi hakemusta.
Huom! hakusi on voimassa vain, kun olet lähettänyt molemmat lomakkeet (1 ja 2) hakuajan päättymiseen mennessä.

 1. Täytä sähköinen lomake TE-palveluiden sivuilla. TE-palveluissa tarkistetaan tämän hakemuksen perusteella, että täytät ohjelmaan osallistumisen edellytykset eli olet työtön/työttömyysuhan alainen ohjelman aloitushetkellä.
  te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus ->
  677471
  Kirjoita lisätietokenttään, mihin yritykseen/yrityksiin haet (PK-rekrykoulutus / yritys / tehtävä). Voit hakea useampaa tehtävää samalla TE-palveluiden lomakkeella.
 2. Täytä sähköinen hakulomake koulutuksen järjestäjän 52 Duunia / Stara Consultingin sivuilla. Täytä lomakkeeseen tiedot koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja muut tehtävän kannalta oleelliset asiat, sillä vain tämän hakulomakkeen tietojen perusteella valitaan haastatteluun kutsuttavat. Valinnan tekevät yritys ja 52 Duunia yhdessä.
  www.52duunia.fi -> Avoimet paikat rekrykoulutuksissa.
  Linkki hakulomakkeeseen on tehtäväkohtaisen hakuilmoituksen alussa. Jos haet useampaan yritykseen ja/tai tehtävään, täytä jokaisesta tehtävästä oma hakulomake.

Tämän rekrykoulutuksen avoimet paikat

Hakuaika ei ole nyt aktiivinen.